Imagina el que vols,

Persegueix el que imagines,

Crearem el que persegueixes.