Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Aguiló Gràfic S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: Aguiló Gràfic S.L
 • Finalitat: Gestionar les dades a les que l'empresa accedeix com a conseqüència de la seva sol·licitud per poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris, en el cas de que hagin autoritzat l'enviament de les mateixes.
 • Legitimació: Obtenir el consentiment de l'interessat per procedir al tractament finalitat de la qual es troba en l'apartat anterior.
 • Destinataris: No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal. 
 • Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional
 • Informació addicional: La informació addicional es pot trobar al final de la present política de privacitat.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada al registrar-se a la Newsletter?

Pel que fa al registre dels usuaris a la Newsletter, l'Usuari ha de complimentar els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Aguiló Gràfic S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Aguiló Gràfic S.L quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a Aguiló Gràfic S.L han de ser actuals per tal de que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a Aguiló Gràfic S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals. En el cas de que Aguiló Gràfic S.L detectés que l'usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o en el cas, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantades l'empresa?

Aguiló Gràfic S.L informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de els dades emmagatzemades i els riscos a les que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Aguiló Gràfic S.L. disposa de diversos perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d'atenció i interacció social.

 

* Informació addicional sobre Protecció de Dades

 • Responsable
  Qui és el responsable del tractament de les dades?
  Identitat: Aguiló Gràfic S.L
  CIF: B63361893
  Direcció postal: c/Baliarda 13, 08030 Barcelona.
  Telèfon: +34 932 744 717
  Correu electrònic: xavier@aguilografic.com
 • Finalitat
  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  ✓ Aguiló Gràfic S.L. tractarà la informació facilitada amb la finalitat de poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter.. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris en el cas que hagin autoritzat l'enviament d'aquestes.
  Durant quant de temps conservem les dades?
  ✓ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la seva supressió.
 • Legitimació
  Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
  ✓ La base legal pel tractament de les dades es el consentiment de l'Usuari atorgat per a les finalitats mencionades.
 • Destinataris
  A quins destinataris es comunicaran les dades?
  ✓ No es cediran les dades a tercers, llevat obligació legal.
 • Drets
  Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  ✓ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Aguiló Gràfic S.L estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
  Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades Aguiló Gràfic S.L. deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions
  Portabilitat de les dades: Aguiló Gràfic S.L. facilitarà a l'interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l'interessat, a un altre responsable.
  ✓ L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment.
  ✓ És possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la pàgina web.

 

L'interessat/da podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i supressió posant-se en contacte a través d'un correu a xavier@aguilografic.com